iSEE jest fundacją utworzoną przez ekonomistów i socjologów w celu prowadzenia badań w dziedzinie szeroko pojętych nauk społecznych. Działania iSEE wyróżniają 3 główne elementy:

iSEE prowadzi badania naukowe, przygotowuje opracowania, analizy i prognozy na potrzeby własne oraz innych instytucji życia publicznego. Zajmuje się także badaniami rynku i opinii publicznej oraz działalnością wydawniczą. We współpracy z instytucjami krajowymi i międzynarodowymi prowadzi szkolenia, staże, treningi oraz organizuje konferencje, sympozja, wykłady i debaty.

iSEE prowadzi badania odnoszące się nie tylko do rzeczywistości Polski i polskiego społeczeństwa. Obszary naszego zainteresowania badawczego obejmują także społeczeństwa Europy Wschodniej, w szczególności Ukrainy oraz Europy Środkowej.

Dane kontaktowe:

Konto: BNP Paribas 62 1750 0012 0000 0000 2246 0307 

 

***