AKTUALNOŚCI

maj 17, 2016

Ewaluacja polityk publicznych


Rozpoczynamy właśnie projekt "Ewaluacja polityk publicznych w działaniu", w ramach którego wraz z Towarzystwem Demokratycznym Wschód i Wschodnioukraińskim Centrum Inicjatyw Obywatelskich będziemy szkolić ukraińskich ewaluatorów.

Szkolenia będziemy prowadzić w Charkowie, a ewaluacja będzie dotyczyć samorządów z obwodów charkowskiego, połtawskiego i ługańskiego.