Z dniem 30 listopada 2016 zakończyliśmy projekt "Ewaluacja polityk publicznych w działaniu", który prowadziliśmy od maja 2016 wraz z Towarzystwem Demokratycznym Wschód (liderem projektu) oraz Wschodnioukraińskim Centrum Inicjatyw Obywatelskich (partnerem ukraińskim).

Mamy teraz 17 wykształconych ewaluatorów na wschodzie Ukrainy - gotowych do dalszego pogłębiania swojej wiedzy i do prowadzenia badań ewaluacyjnych.

   

Projekt był finansowany w ramach Polsko–Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji finansowanego ze środków programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz Kanadyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Handlu i Rozwoju (DFATD).

 ***

maj 2015 

 

Wydaliśmy (wspólnie z Fundacją "Nasz Wybór") nową publikację elektroniczną. Imigranci o wysokich kwalifikacjach na polskim rynku pracy. Raport z badań 2014-2014. Publikacja prezentuje wyniki badań prowadzonych od stycznia 2014 do końca marca 2015 r. nad sytuacją imigrantów posiadających dyplom wyższej uczelni uzyskany w Polsce bądź w innym kraju.

Raport dotyka kwestii prawnych, opisuje ekonomiczne znaczenie zjawiska migracji do Polski i jego wpływ na rynek pracy oraz pokazuje, jak imigranci są odbierani przez pracodawców i jak sami odnajdują się w Polsce.

 Pobierz PDF