Wydrukuj tę stronę

Instytut Społeczno-Ekonomicznych Ekspertyz

AKTUALNOŚCI

lip 6, 2015

Obraz Chińczyków w Zambii


Właśnie nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego ukazała się współfinansowana przez iSEE książka będąca zwieńczeniem projektu badawczego kierowanego przez Jarosława Jurę.

Events over Endeavours. Image of the Chineese in Zambia and Angola. Autorzy: Jarosław Jura, Kaja Kałużyńska i Paulem de Carvalho. [Tu można przeczytać więcej o projekcie]

Praca ma charakter ściśle empiryczny, co stanowi jej istotny wyróżnik. Bazuje na analizie obrazu Chin i Chińczyków w zambijskich i angolańskich mediach oraz w wypowiedziach internatutów (analiza kilku tysięcy artykułów i postów internetowych) oraz badaniach terenowych przeprowadzonych w Zambii i Angoli (około 120 wywiadów swobodnych).

Głównym obiektem zainteresowań i jednocześnie czynnikiem wyróżniającym ekspansję chińską i decydującym o jej sukcesie był (zdaniem autorów) pozytywny obraz Chin i Chińczyków w Afryce. Chiny były postrzegane raczej, jako „Starszy Brat”, kraj, który z wielkim powodzeniem wyszedł z kolonialnej opresji, niż jako kolejny kolonizator. Innym czynnikiem, który prawdopodobnie wpływał na sukces Chin w Afryce jest chiński modus operandi. Wydaje się, że chiński model skupiony na kreowaniu relacji interpersonalnych, stosowany zarówno w działaniach politycznych, jak i w działalności biznesowej, ułatwia Chińczykom ekspansje na Czarnym Lądzie.