Wydrukuj tę stronę

Raport "Imigranci o wysokich kwalifikacjach"

Raport: Imigranci o wysokich kwalifikacjach na polskim rynku pracy. Raport z badań 2014-2015, Joanna Konieczna-Sałamatin (red.), Wyd. iSEE i Fundacja "Nasz Wybór", Warszawa 2015. s. 333, ISBN 978-83-941432-0-6.
Raport w całości można pobrać tutaj (PDF). 
Można również pobrać poszczególne rozdziały klikając na poniższe linki. 

1. Wprowadzenie w probelmatykę imigrantów

1a. Renata Włoch, Przegląd literatury przedmiotu i badań empirycznych;

1b. Joanna Konieczna-Sałamatin, Imigracja do Polski w świetle danych urzędowych;

1c. Iwona Trochimczyk-Sawczuk, Sytuacja prawna imigrantów na polskim rynku pracy;


2. Klimat dla imigrantów

2a. Jarosław Jura, Kaja Kałużyńska, Obraz obcokrajowców i imigrantów na polskim rynku pracy w mediach tradycyjnych i internetowych


3. Zagraniczni studenci w Polsce

3a. Rafał Trzciński, Zagraniczni studenci w Polsce – czy potencjalni uczestnicy polskiego rynku pracy?


4. Polski rynek pracy a imigracja

4a. Krzysztof Beck, Bogna Gawrońska-Nowak, Tomasz Schabek, Ekonomiczna analiza sytuacji imigrantów na polskim rynku pracy


5. Bariery i sznase dla imigrantów z perspektywy pracodawców

5a. Elżbieta Świdrowska, Imigranci-absolwenci w oczach pracodawców

5b. Krzysztof Beck, Bogna Gawrońska-Nowak, Jarosław Jura, Dyskryminacja imigrantów – kandydatów do pracy. Badanie eksperymentalne.


6. Wykwalifikowani migranci a instytucjonalne otoczenie rynku pracy

6a. Myroslava Keryk, Mikołaj Pawlak, Migranci o wysokich kwalifikacjach na rynku pracy. Perspektywa instytucji rynku pracy 

 

 

 


Poprzednia strona: Nasze badania i analizy
Następna strona Seminaria - dyskusje - debaty