Wydrukuj tę stronę

Dla podmiotów administracji publicznej

iSEE prowadzi badania naukowe, przygotowuje opracowania, analizy i prognozy na potrzeby różnych instytucji życia publicznego. W szczególności:

  • iSEE współpracuje z instytucjami rządowymi (ministerstwa, agencje rządowe) i samorządowymi (władze lokalne różnych szczebli, urzędy pracy itp.) w zakresie projektowania, kontraktowania i odbioru badań społecznych (na różnych etapach procesu badawczego - od przygotowania SIWZ do interpretacji raportów). Zajmujemy się m.in. jakościowymi i ilościowymi badaniami ewaluacyjnymi, badaniami potrzebnymi dla projektowania i realizacji kampanii społecznych itp.
  • iSEE prowadzi szkolenia z zakresu badań społecznych, które mogą być pomocne zarówno osobom/departamentom zamawiającym badania (np. badania ewaluacyjne), jak i tym, którzy z wyników badań na co dzień korzystają.

 

W latach 2015-2020 współpracowaliśmy z następującymi podmiotami:

  • Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA)
  • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  • Ministerstwo Spraw Zagranicznych - Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej
  • Ośrodek Rozwoju Edukacji
  • Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
  • Ministerstwo Sportu i Turystyki
  • Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju