Wydrukuj tę stronę

Badania i analizy dotyczące imigracji do Polski

 

Imigracja do Polski w oczach opinii publicznej. Komentarz Joanny Koniecznej-Sałamatin do wyników badań CBOS przeprowadzonych w maju 2015 r.
Badania pokazują, że cudzoziemcy w Polsce są coraz bardziej widoczni. Połowa badanych zna osobiście jakiegoś mieszkającego w Polsce cudzoziemca. W największych miastach znajomość taką zadeklarowało aż 2/3 badanych (67%). Co piąty mieszkaniec miast o liczbie mieskzańców 500 tys. i więcej korzystał z płatnej pomocy cudzoziemców. Dane statystyczne pokazują, że najszybciej rośnie liczba przybyszów z Ukrainy.

Wykres: Zmiana liczby imigrantów pochodzących z najliczniej reprezentowanych krajów (2005-2014)

(Dane: Urząd ds. Cudzoziemców)

[tu można przeczytać całą analizę]

* * *

Publikacja elektroniczna dotycząca sytuacji imigrantów z wyższym wykształceniemImigranci o wysokich kwalifikacjach na polskim rynku pracy. Raport z badań 2014-2014. Publikacja prezentuje wyniki badań prowadzonych od stycznia 2014 do końca marca 2015 r. nad sytuacją imigrantów posiadających dyplom wyższej uczelni uzyskany w Polsce bądź w innym kraju.